Mọi lời mời liên hệ hợp tác, vui lòng liên hệ

  • Mr Nguyễn Văn Hương
  • Số điện thoại: 0912 823 111
  • Email: huongnv@schmidtmarketing.com
  • Địa chỉ văn phòng Schmidt Medical Việt Nam : 519 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.