THÔNG TIN TÀI KHOẢN

  • Người nhận: Công Ty Cổ Phần Schmidt Marketing
  • Ngân hàng: TMCP Sài Gòn – Hà Nội – SHB
  • Phòng giao dịch Xuân Thủy, chi nhánh Tây, Hà Nội
  • Số tài khoản: 1012689858

Khi chuyển khoản xong quý khách vui lòng liên hệ hotline 096 294 5891 để xác nhận thông tin!